21. oktober 1983 mottok loge 66 Gunnerus et brev fra loge nr. 38 Vintergatan i Sundsvall med ønske om et samarbeid over landegrensene. Resultatet kom i form av en samling i Trondheim 19. -20. mai 1984 hvor 29 brødre inkl. ledsagere hadde tatt turen over grensen for å bli kjent med, og oppleve midtnorsk Ordensliv.

Under neste samling i Trondheim i 1988 ble samarbeidet midtnordisk, da det ble besluttet å utvide gruppen med loge nr. 36 Crysseborgh fra Vasa.

Det avholdes  felles logemøter og utveksling av loge-erfaringer. I tillegg gjennomføres felles gradspasseringer, og logemedlemmene er flinke til å delta i samarbeidslogenes jubileer.