Våren 1959 påtok Eks.OM Chr. Christensen i loge nr. 3 Eystein seg oppdraget med å stifte en ny Odd Fellow Loge  i Trondheim. I et møte med 16 tredjegrads brødre 29. april 1959 ble det besluttet å sende søknad til Storlogen om å få danne broderforening.

 

Trondheim Broderforening ble stiftet 27. mai 1959 og holdt sine møter hver andre onsdag. Det følgende året ble brukt til å gjøre de nødvendige forberedelser og å øke medlemsmassen.

 

Loge nr. 66 Gunnerus ble instituert de 18. juni 1960 og medlemstallet var da kommet opp i 30 brødre. Navnet, Gunnerus, hadde man hentet fra biskop Johan Ernst Gunnerus som ca. 200 år tidligere var en av grunnleggerne av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

 

Medlemstallet økte jevnt og trutt men ble sterkt redusert da loge nr. 108 Steinvikholm ble instituert på Stjørdal 12. november 1983 hvor vår loge avga 27 brødre.

 

Loge Gunnerus gjennomførte sitt 50 års jubileum i 2010.