I 1928 kom Mali Furunes til Romsdalsmusèet og Hammervollstua ble hennes hjem i 40 år. Hun tok vare på det som fantes, og fra den dagen hun kom åpnet musèet for offentligheten. Mali tok ikke bare hånd om Romsdalsmusèet, hun skapte liv i de gamle stuene.

Mali Furunes ble kalt barneleikarringens mor siden hun grunnla og ledet leikarringen i Molde i 40 år. Rekonstruering av romsdalsbunaden er også hennes verk, og Mali-bunaden har siden vært et kjært festplagg over hele Romsdal.

Fortsatt trår barneleikarringen i hennes fotefar på de grønne vollene på Romsdalsmusèet. En ruvende kulturpersonlighet gikk bort da hun døde i 1968.Det er reist et eget minnesmerke over Mali Furunes ved musèet, den såkalte Mali-steinen. Hun var hele sitt liv opptatt av å gi norsk ungdom nasjonale kulturverdier, men også å vise vei til grunnleggende etiske verdier.

"Et stykke romsdalsk historie er til ende. Bak det arbeidet Mali Furunes utførte, dypest i henne, - levde ikke bare en vilje til å gi norsk ungdom nasjonale kulturverdier, men også de rene ånders skatter som mennesket skal bygge et liv på", heter det i minneordet lektor Per Amdam skrev ved hennes bortgang

Loge Malis emblem er tegnet av Clara Birgitte Outzen Sandberg, som er datter av Loge Mali`s første OM, str. Turid Outzen.