Bak fra venstre:  Sekr. Ivar Ottem, Eks HP Einar Pedersen, 1.HM Dag N. Gjersvoll, Skm. Kåre Egil Sætherbø, 2.HM Kjell Inge Julseth Foran fra venstre: Storrepr. Odd Nasvik, HP Johan Settem,  YP Odd Hole

Bak fra venstre: Sekr. Ivar Ottem, Eks HP Einar Pedersen, 1.HM Dag N. Gjersvoll, Skm. Kåre Egil Sætherbø, 2.HM Kjell Inge Julseth   Foran fra venstre: Storrepr. Odd Nasvik, HP Johan Settem,  YP Odd Hole