Logeåret 2019 - 2020

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle søstre velkommen til Vårterminen.

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Eldfrid Myklebust

Overmester