Overmester og embedskollegiet

ønsker alle søstre velkommen til loge nr. 101 Birgitta.

 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Eldfrid Myklebust

Overmester