• Loddbøker deles ut på logemøtene og onsdager på Gamlaværket. Kontakt Anne-Lise på tlf 918 38 508, om du ikke kan delta på treff eller logemøter før fristen.  

  • Prisen er kr 5 pr. lodd og kr 200 for en hel loddbok. Informasjon om innbetalingen av loddsalg står på loddbøkenes forside.  

  • Håper at alle søstre kan bidra med gevinster her kan flere gå sammen for å få en større gevinst. Vinflasker kan ikke brukes som gevinst på dette lotteriet da vi selger lodd til andre enn logens søstre  

  • Frist for innlevering av loddbøker/gevinster (uten innpakning) er torsdag 4. november i logen mellom kl 17:00-18:00  

 

På forhånd takk for hjelpen  !

Med søsterlig hilsen 

Anne-Lise Veire  

Leder for Nemnd for utadrettet arbeid  

Mergelbakken 12, Sandnes  

Tlf. 918 38 308