Gode søstre 

8. Sept. Ble det foretatt installasjon av nye embedsmenn i Loge nr. 101 Birgitta. Innsettelsen ble en høytidelig seremoni medvirket av vår gode DSS Kirsten Helen Harstad og hennes fung. Storembedsmenn.

Vår kjære Storrepresentant Else Marie Mide Ollestad, ble takket høytidlig for sitt flotte arbeid gjennom 4 år og overrakt Eks Storrepresentant nålene.

Str. Eks OM Berit Hesby ble deretter innsatt som ny Storrepresentant for Loge nr. 101 Birgitta for 2021 - 2025, og ønsket lykke til med embedet.

Etter den høytidelige seremoni gikk vi direkte til vårt festdekkede bord i spisesalen, hvor vår nye Storrepresentant Berit Hesby startet med å ut bringe en skål for den Uavhengige Norske Storloge.

Det ble et hyggelig søster måltid med festtaler og overrekkelser av blomster, nydelig mat levert av Kokken i Logen, flott servert av 4 brødre fra Loge nr. 134 Godthaab.

Det var god stemning og glede over at vi endelig kunne møtes igjen, selv om vi bare var et begrenset antall søstre tilstede, kun avtroppende og påtroppende embedsmenn fremdeles pga. Covid-19.

Så til slutt en gledelig opplysning til alle våre søstre: Gaven fra arvingene til vår kjære søster og Veteran Alfhild Johannesen har økt til 29 små og store malerier, flotte figurer, glasskunst og håndarbeid. Dette er en fantastisk arv, som vi skal forvalte på beste måte i hennes gode ånd.

På møte 22/9 vil søstrene Vigdis Høiland Vigrestad, Maria Tomita og Helene Sundet bli tildelt Den Gode Vennskapsgrad,

12/10 vil Therese Hauger motta samme grad i Loge nr. 76 Perlen i Stavanger, siden hun er forhindret 22/9.

Nå er vi godt igang med høstterminen 2021, måtte den bli så normal som mulig etter hvert...

Kalenderen som står i Birgitta på Oddfellow siden, vil til enhver tid bli oppdatert.

Til vi sees igjen, ta vare på deg selv og dine nærmeste. 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Eldfrid Myklebust

OM