Disse skriver historien: Bak fra v. Ex Storrepr. Eva B. Nordbø, Ex Storrepr. Hjørdis Skadberg, Storrepr. Else M. Ollestad. Foran fra v.:  Ex Storrepr. Hanne Nagell-Dahl, Ex Storrepr. Bente Skjørestad.

 

Rebekkaloge nr. 101 Birgitta blir 25 år høsten 2020. Logen ga i 2015 ut et jubileumshefte i forbindelse med logens 20-års jubileum og har et godt arkiv.  Vi ønsker å samle hele historikken slik veiledningen fra  NOFA (norsk Odd Fellow Akademi) legger opp til, hvor både indre og ytre faktorer bli inkludert.

Rebekkaloge nr. 101 Birgitta var den første Rebekkaloge i Sandnes, og danner således grunnlaget for Rebekkalogens tilstedeværelse her.