Logesanger

KONVALL
Melodi:Mens Nordhavet bruser.
 
Konvall det er navnet på logen vår
en blomst som har renhetens farge.
Den står der så vakker i lia når
naturen har våknet av dvale.
Dens grønne blad betyr - vær god og tro,
bygg over verden en Odd Fellow bro.
 
Konvallen den strekkes mot lyset opp,
er nøysom hvor den finner feste.
Formerer seg hurtig ved dens rot
vår blomst den er elsket av de fleste.
Så kjære søster la da logen vår,
få samme grobunn som konvallen får.
 .
Vi avla et løfte når vi gikk inn
i logen som vi ble så glade i.
At vi skulle være tro i sinn,
og hjelpe hvor nød og savn folk plager.
Vær god mot andre, ja, det har vi lært,
så derfor er logens mål for oss så kjært.

                          Str. Gro Lyngmo

 

Sang til Loge nr 103 Konvall
Melodi : No livnar det i lundar.
 
Her i blandt Bambles skoger
her fant vi jo ditt navn,
"Konvall" det skal du hete
ja det er vel i havn.
 
Og la "Konvallen blomstre
og bre seg rundt omkring,
og vi vil logen ære
og om den vi slår ring.
 
Og her skal vennskap knyttes
ja kjærlighet få gro,
vi vil la sannhet lykkes
det er tre fine ord.
 
                        Str. Ellen Lindquist