Huset er tilholdssted for en Odd Fellow Loge og en Rebekka Loge