Vårt logehus holder til i Fauskes gamle telebygg, på Teletunet, Fauske.

Huset er fra 1907.

Huset er rehabilitert innvendig og har fått gode og moderne lokaler.

For tiden pågår et stort rehabiliteringsarbeide utvendig på bygningsmassen.

Over litt tid har vi som mål å sette hele denne store bygningsmassen i god stand.