Fraternitas

Embedskollegiet - perioden 2019-2021

Publisert

Øverst fra Venstre: CM Per Marius Frantzen, sekr. Jarle Hamre, UM Geir Amundsen, Kap. Harald Henne, Skattm.Alexander Mackenzie

Nede fra venstre: Storrep. Conrad Clausen, OM. Arne Simonsen , EksOM Øivind Henne