Historikk :

På høsten 1945 var det stor søknad til Loge nr. 4 De Syv Fjelde her i Bergen. Det gjorde at det allerede i januar 1946 ble snakket om å starte en ny loge. 20 febr. samme år ble en broderforening stiftet med navn Fram. Den 1 juni 1946 altså samme året ble Loge nr.21 Fraternitas instituert, og det ble innviet 22 nye brødre samme dag. Logene holdt da til i leide lokaler i Olav Kyrresgt. 7. Det er ingen igjen av chartermedlemmene.

Logens navn:

Logens navn nr.21 Fraternitas

 

Ordet stammer fra fraternal som kan sies å være en gruppe eller klasse av personer som er bundet sammen i et felles brorskapsbånd som kan ha som formål å drive sosiale aktiviteter.

Tallet 21 viser at Logen er den 21. Logen som er blitt stiftet i Norge etter loge nr.1 Noreg ble Stiftet i Stavanger 26 april 1898.

Loge nr.21 Fraternitas var den første Logen som ble stiftet i Norge etter 2. Verdenskrig.

Frater er latin for bror, især ordensbror- laugsbror – og fraternisere som egennavn er å slutte brorskap med- omgåes med i fortrolighet.( og da især med fienden ) Og fraternitet er brorskap.

Så stifterne av vår loge har så absolutt valgt et dekkende og klokt navn på denne logen.