Broderforeningen

Medlemstallet til loge 28 AGDESIDEN vokste jevnt, og arbeidet med å forberede grunnen til en ny Odd Fellow loge ble tatt opp.

Br. Eyolf Otto Vogsted, medlem av loge nr. 29 DROFNUM, Drammen var nylig tilflyttet Kristiansand. Den 27. august 1963 kom han sammen med 12 brødre fra loge AGDESIDEN til første møte i Kristiansand Broderforening.

Grunnen var dermed ryddet for det som som skulle bli loge nr. 72 ETERNA. Kristiansand Broderforening arbeidet fram til 11. februar 1965. Brødre av loge AGDESIDEN sa seg villige til overgang slik at denne nye gren av Ordenen kunne bli en realitet. Nye brødre ble tatt opp i AGDESIDEN for senere å gå over i den nye loge. En inspirerende oppgave og en utfordring for brødrene, men også blandet med vemod for dem som valgte å gå ut av den loge de følte seg så sterkt knyttet til.
 

ETERNA

Broderforeningen, som ble intituert av DDSS Einar S. Ramsland 26. september 1963, fikk helhjertet støtte av loge AGDESIDEN, og da loge ETERNA kunne institueres var det med 32 medlemmer. 29 av disse var tatt opp i loge AGDESIDEN og brødre med års erfaring muliggjorde den nye loges virksomhet.
I Broderforeningens protokoll for siste møte heter det at instruksjonen «gav gode løfter for det videre ceremonielle arbeidet i den nye loge».
Lørdag 13. februar 1965 ble Odd Fellow loge nr. 72 ETERNA instituert ved Stor Sire Håkon V. Ruud som overrakte logens fribrev. 1. Deputert Stor Sire Edgar Otterbech foretok installasjon av de valgte embedsmenn:

Fung. Eks OM
OM
UM
Sekr.
Skm.
Kass.

Kristian Bjøro
Eyolf Otto Vogsted
Peter Rødstøl
Reidar Revheim
Arthur Neverdal
Carl Edward Lee

Til stede var også Stor Sekretær U.de Paolis, Stor Marsjall Erik B. Lindseth og DDSS1 Einar S. Ramsland.

Navn, segl og stav
Logens navn ble viet stor omtanke i broderforeningen og flere forslag med tilknytning til byen ble drøftet. Et flertall samlet seg til slutt om navnet ETERNA. Forsalgsstilleren, br. Finn Berntsen, ga bl.a. denne begrunnelse: ETERNA, som betyr evighet, skal minne oss om det altseende øye som overvåker alle våre handlinger, henvise til ritualenes uforgjengelige sannheter og lære oss å telle våre dager.
Seglet, tegnet av br. Georg Wilhelm Rosvold, er verdenskulen omringet av kjedeledd og minner oss om at vi skal rekke hånden ut til alle folkeslag, fordomsfritt i vennskap, med vilje til samhold og ønske om evig fred. Duen er fredens symbol. Duen med oljebladet viser til beretningen om Noa, som sendte ut en due og den kom tilbake med oljebladet i nebbet. – Oljebladet er symbolet på det nye liv: De nye slekter som skal bringe Odd Fellow Ordenens idealer videre – når vår ferd er til ende.
Seglets symboler er gjentatt i Ceremonimesterens stav som også er tegnet av br. Georg Wilhelm Rosvold.

Utadrettet arbeid
ETERNA  har samarbeidet med Ordenens øvrige logeenheter i fellesinnsamlinger til «Odd Fellows Forskningsfond for Multippel Sklerosesykdommen», I.O.O.F.s gave til Redningsselskapet som muliggjorde anskaffelsen av redningsfartøyene «Odd Fellow» (1973-2010. 71 liv reddet.) og «Odd Fellow II» (1974-2013. 40 liv reddet), samt i innsamlingen til ”Odd Fellows Medisinske Forskningsfond”. Landssaken 2016 - 2019 er innsamling til en redningsskøyte som vil kunne få navnet «Odd Fellow III». Pr. ferbruar 2019 var det samlet inn kr. 25 mill.
I flere år var logens brødre aktivt med på å frakte Multippel Sklerose-pasienter fram og tilbake til sine foreningssammenkomster. Dette har i de senere år vært erstattet med økonomisk gave. I tillegg har logen gitt økonomisk støtte til Vanførelagets sommersted, Strandtun i Harkmark foruten det lokale Helsesportlaget, Sukke Døvehjem i Andebu og andre sosiale formål.
Etter forslag fra Eks Overmester Haakon Strand, gikk ETERNA inn i et fadderskap i regi av SOS-barnebyer den 1. januar 1979. Samarbeidet er fortsatt aktivt pr. 28. januar 2010. Og kun ifm. Storlogens landssak ”SOS Barnebyprosjekt San Vicente, El Salvador” i 2003, har brødrene opptrådt som Odd Fellows i en utadrettet innsamlingsaksjon som bøssebærere for en annen organisasjon. Innsamlingen resulterte i at Ordenen kunne bidra med 17,6 millioner kroner inkludert innsamlet internt blant medlemmene.
Landssaken 2011-2013 har som mål å sammen med SOS-barnebyer skaffe tilveie midler til ny barneby i Ngabu, Malawi.

Vennskapsloge
Ettersom representanter fra loge nr. 71 RICHARD MARLEY hadde vært til stede da ETERNA ble instituert, tok br. Erling Skjold på eget initativ opp spørsmålet om RICHARD MARLEY fortsatt var interessert i et vennskapsforhold til ETERNA da han i 1972 var på privatbesøk hos Eks OM S. A. Germann i Brønderslev.
I 1976 fikk vi vår vennskapsloge i Danmark. Det første utvekslingsbesøket med 20 danske brødre fra loge nr. 71 RICHARD MARLEY, fant sted i Kristiansand lørdag den 21. mai 1977.

Mandal Broderforening
Da vår loges Arild R. Danielsen flyttet til Mandal, tok han initiativet til dannelse av Mandal Broderforening. Etter grunnleggende arbeid i 1987 ble søknad om oppretting av broderforening sendt til den Uavhængige Norske Storloge. Positivt svar ble mottatt 2. februar 1988 og Mandal Broderforening ble formelt stiftet 20. mai samme år med Arild R. Danielsen som formann.

  Det skulle likevel ta over 5 år før loge 125 Ryvingen kunne institueres.

Kilder:
Eteranas jubileumsskriv 1975
Hjemmesiden til loge 125 Ryvingen
T. L. Andersen – «Om Odd Fellow Ordenens liv og virke på Agder gjennom 88 år».
1 DDSS: Distrikts Deputert Stor Sire. Tilsvarer dagens DSS: Distrikts Stor Sire.