Logens 100-års komite består av:

Stor repr Per Mæle, leder
OM Trond Toftevåg
UM Toralf Ekrheim
Sekr Knut Skarestad
Skm Hjalmar Fardal
CM Rolf Olavesen
Eks OM Torstein Hauge
Eks OM Alv Svela
Eks OM Arne Ekrheim
Eks OM Atle Hagen
Eks OM Arild Thorsrud, sekretær
Eks OM Ole Førland
Els OM Arild Wetaas
Eks OM Jan Arild Ørke
Bror Hars Olav Bastiansed
Bror Sven Haugbråten