Det første initiativ for å danne en Rebekkaloge i Stavanger ble tatt allerede i desember 1919. Stor Sire bror Sam Johnson var i Stavanger for å holde foredrag om Rebekkaloger, og etter foredraget var det 24 kvinner som meldte seg til opptagelse for å være med å stifte en Rebekkaloge. Den dagen ble altså den første spiren sådd til det som siden skulle utvikle seg til å bli 5 Rebekkaloger og 1 Rebekkaleir i nåværende distrikt 2 Sør-Rogaland.
I april 1920 ble de første kvinnene innviet i Ordenen i Stavanger, og i september ble Rebekkaforeningen stiftet. Uten penger, uten utstyr og uten særlig kjennskap til Odd Fellow Ordenen og Rebekkaloger gikk de i gang. Med hjelp fra brødre arbeidet de sammen mot målet: å danne en Rebekkaloge. Etter forslag fra bror Wilhelm Retz ble navnet Vaar.
Lørdag den 5 februar 1921 ble Rebekkaloge nr. 3 Vaar stiftet med søster Elise Andersen som logens første Overmester.


Det første året ble logen drevet uten utstyr, men det kom etter hvert Utstyr som logens søstre fremdeles i dag kan glede seg over ved logemøtene. Krigen i 1940 satt en stopper for all logevirksomhet, men om logen var lukket så var søstrene likevel Rebekkasøstre og hadde logen i tankene. Den 4. oktober 1945 kunne Rebekkaloge nr.3 Vaar igjen åpnes etter krigens 5 lange og tunge år. OM str. Elise Andersen inntok igjen Overstolen og sammen arbeidet søstrene for å gi logen en ny start. I årene etter krigen og fram til i dag har Rebekkaloge nr. 3 Vaar stadig vært i utvikling og ekspansjon.

Loge Vaars første Overmester str. Elise Andersen ble valgt til Vararådspresident da Det Norske Rebekkaråd ble stiftet i 1933. Da de første Distriktsdeputerte Rådspresidenter ble utnevnt i 1968 ble Eks OM Karen Helen Thorsen fra Rebekkaloge nr. 3 Vaar utnevnt som den første Distriktsdeputert Rådspresident for distrikt 2 – som den gang omfattet Stavanger og Kristiansand.


Rebekkasøstre i loge Vaar i dag – ja i hele Rogaland – har mye å takke de søstre som i 1921 påtok seg det ansvaret å stifte Rebekkaloge nr. 3 Vaar og som bar de første og største byrdene.
Logens første sosiale oppgave var å skaffe klær til trengende barn, og dette arbeidet fortsatte i mange år, men logen hadde også andre sosiale formål. Hvert år ble det gitt pengegaver til enslige eldre kvinner som også ble invitert til julefest i logens selskapslokaler.
Flere humanitære organisasjoner har gjennom alle år fått pengegaver fra logens sosiale fond, og bidrag er gitt til de store landsinnsamlingene som Odd Fellow Ordenen har hatt.
I 1998 ble prosjektet SiRius OF 100 overlevert til Kreftavdelingen ved Sentralsjukehuset i Rogland (SiR) som den lokale jubileumsgaven fra loger og leirer i Sør-Rogaland. Alle logene i distriktet har påtatt seg å drive en liten kafeteria med gratis servering til dagpasienter og pårørende ved avdelingen – et tilbud som Odd Fellow Ordenen i Sør-Rogaland har fått mange gode ord for.