Hver tredje mandag i måneden møtes en del av de eldre søstrene i logen til ”Søstertreffet”.
Møtene starter kl.12.00 og varer til ca. kl.14.00.
Møtene er av uformell karakter. Det er opplesing av protokoll, ord for dagen, diktlesing o.a. Hvert møte har en utlodning til inntekt for søstertreffet. Ellers er det servering, og man hygger seg sammen i noen formiddagstimer.

Leder for søstertreffet er søster Trine Waaler Kvernstad. Mobil: 909 26 506.  e-post: kvernst@online.com   

Søster Grete Wahlum er sekretær, og søster Inger Marie Bakke Jonsson er kasserer.
Søstertreffet er åpent for alle søstre i loge Iris og loge Hebe som har anledning til å treffes på formiddagen. Søstertreffet er et inkluderende miljø som ønsker alle søstre hjertelig velkommen.

Litt historikk:

Søstertreffet kom i stand i 1982 da søster Hildegaard Arntzen sammen med søster Vesla Flaaten og søster Inger Johanne Berg tok initiativ til å invitere en del av de eldre søstrene til et formiddagstreff. Mange av de eldre syntes det var lettere å komme seg ut på formiddagen enn på kvelden. Dette initiativet ble tatt godt i mot, og søstertreffet som møteform ble etterhvert etablert. Møtene fant sin form. Den gang som nå, var møtene av uformell karakter. Mange søstre har opp gjennom årene har stor glede av søstertreffet, og noen av dagens søstre har vært med helt fra begynnelsen av.