Midt-Nordisk Leirsamarbeid

 

Midt-Nordisk Leirsamarbeid er et samarbeid mellom Leir nr 6 Trøndelag og Leir nr 21 Kongstanken i Norge, Leir 3 Thule i Sverige og Leir nr 3 Ostrobotnia i Finnland.

  

Fra ordenens første dag i Trondheim, har det vært kontakter og samarbeid med loger i vårt naboland Sverige. Allerede i 1930 ble det arrangert et større nordisk OddFellow-stevne i Trondheim. Flere loger i Trøndelag har i dag aktive venneloger i så vel Sverige som i Finland.

For Leirens vedkommende har det i flere år vært årlige besøk, spesielt til Leir nr 3 Thule i Sundsvall. Det synes som at 1984 ble starten på et mer planmessig arbeid på begge sider av grensen, og etter hvert kom også Leir nr 3 Ostrobotnia Finland med.

At Midt-Nordisk Leirsamarbeid var en realitet ble et besøk til Vasa i starten på september i 1986 en bekreftelse på.

Leir nr 21 Kongstanken ble innlemmet i Midt-Nordisk Leirsamarbeid fra og med Leirslagningen i Østersund 29. september 2012. 

Klikk på følgende link for lese omtale i vår Nettavis fra Leirslagningen i Østersund:

www.oddfellow.no/article.php


Forelpig møteplan for Midt-Nordisk Leirslagning: 

2015 (Mai?) i Jakobstad, Leir nr. 3 Ostrobotnias 50-årsjubileum