Storrepresentant Tor Lamøy

Fung.Eks Hovedpatriark Torstein Hegvold

Hovedpatriark Steinar Strømdal

Yppersteprest Christian Eggen

1. Høvedsmann Paul Tore Hulsund

Sekretær Are Sandvik

Skattmester Roar Fredlaund

2. Høvedsmann Bernt-Johan Litlekskaret