50 års veterajuvel ble tildelt Tormon Taraldsen 07-01 2020.


Fra venstre: DSS Rune Paul Berg, 50 års veteran Tormod Taraldsen,
OM Karstein I Hansen. Bak fra venstre: Dep. Storsire Alf H Solheim.
Fung. St. Ma. Stein Kvalnes, Dep. S.Kap Tor Arne Strand, Dep. Stor Vakt Egil Fagerheim.


DSS Rune Paul Berg, med 50 års jubilant Tormod Taraldsen


Tormod Taraldsen 07-01-2020