Kapellan  

Skattmester

Sekretær  

Ceremonimester

Harald Hammerø        

Per Helge Granlund

Hans Kristian Erstad

Sjur H. Gjerde

Fung. Eks.OM         

OM

Storrepresentant

Undermester

Arve Dalbu

Egil Ole Murland

Svein Erik Dahlum

Erik Skumlien