Kapellan  

Skattmester

Sekretær  

Ceremonimester

Morten Skurdal         

Per Helge Granlund

Hans Kristian Erstad

Arne Stuksrud

Fung. Eks.OM         

OM

Storrepresentant

Undermester

Tom Harald Hansen

Egil Ole Murland

Svein Erik Dahlum

Erik Skumlien