Sekretær

Kapellan

Skattmester

Ceremonimester

Hans Kristian Erstad      

Harald Hammerø

Per Helge Granlund

Sjur H. Gjerde

Fung. Eks.OM         

OM

Storrepresentant

Undermester

Arve Dalbu

Egil Ole Murland

Svein Erik Dahlum

Erik Skumlien