Sekretær

Kapellan

Skattmester

Ceremonimester

Geir Aaløkken      

Svein Arve Schølseth

Per Helge Granlund

Sjur Harald Gjerde

Fung. Eks.OM         

OM

Storrepresentant

Undermester

Arve Dalbu

Svein Erik Dahlum

Egil Ole Murland

Hans Kristian Erstad

Herold

Johan Ruben Ark

 

Tirsdag 12. september 2023 hadde loge nr. 63 Anders Sandvig embedsinstallasjon av kollegiet. DSS Lars Erik Hermansen med sine storembedsmenn gjennomførte en flott og verdig seremoni i forbindelse med installasjonen.

De som ble installert første rad sittende fra venstre:

Kapellan Svein Arve Schølseth, Storrepresentant Egil Ole Murland, Undermester Hans Kristian Erstad, Overmester Svein Erik Dahlum, Ceremonimester Sjur Harald Gjerde, Herold Johan Ruben Ark, sekretær Geir Aaløkken