Historiesider

  Tårnegården og Logens etablering
  10 års beretning
  50-års beretning
  60-års beretning
  60-års jubileumsfest
  Loge Verns Husorkester

 


 

Dagens Logehus i Nordre Enggt.

Loge nr.40 Vern ble stiftet 2.mai 1953.

Etter tilhold i Tårnegården, Horten fra 1953 til 1998, flyttet logen i 1999 inn i dagens lokaler som eies i fellesskap av Frimurerne og Odd Fellow. Logegården ligger sentralt i Horten, og er tidligere menighetshus for Den Kristelige Menighet (Smiths venner). Gården ble overtatt for kr.4,5 millioner.

 

Logegården benyttes fast av:
  Odd Fellow loge nr. 40 Vern
  Rebekkaloge nr. 67 Cordelia
  Frimurerloge nr.50 - St.Johanneslogen Carl Johan
  Marialoge 37a P.

 

 

 

 

                                        Logesalen i Tårnegården 1993.