Foran fra venstre: Storrepr. Sverre Ingvar Garmark, Fung EksOM Per Danielsen, OM Bo Olaf Lysen, UM Øyvind Lunde.
Bak fra venstre: CM Tor Erik Hagen, Sekr. Jon Åge Aarhus, Skm. Paul Henrik Ring, Kap. Per Ljøgodt.