Tore Hjort

Servering 2022 - 23

Publisert

Ansvar servering, rydding og vask etter bespisning.
Alle på listen som ikke kan møte må selv skaffe stedfortreder.

DATO                     MØTE/MENY                                                      (ANSVAR)

07.09:                 25 VeJu 

21.09:                 

05.10:                 

19.10:              

02.11:                 Minneloge, enkel servering

16.11:                 40 VeJu, røkt svinekam m/tilbehør

09.12:                     Julemøte, tradisjonell julemat

04.01:                 Nyttårsloge, enkel servering

18.01:                 Opptak

01.02:                 Regnskap, nemnder, Instr.

15.02:                 25 VeJu  (2)

01.03:               

15.03:                1, N

05.04:                2. N

19.04:                Inst. DSS

22.04:                Eldretreffet

03.05:

19.05:                 Fellesmøte, Sortland

09.06:                 Sommermøte