Tore Hjort

Om Logen

Publisert

Høsten 1985 ble det første initiativet tatt til å starte en egen loge vest i Lofoten. Loge nr. 54 Lofotkjeden (Svolvær) stilte opp som moderloge, og i januar 1986 ble det sendt inn søknad til Storlogen om opprettelse av Vest-Lofoten Broderforening. Foreningen ble stiftet allerede i april samme år, med bror Kaare Gjernes (leder) og bror Johannes Vagle som initiativtakere. Ved oppstarten var det 13 medlemmer, og ved inngangen til 1990 var medlemstallet steget til 22.

Uten egne lokaler ville det ikke være mulig å danne en loge, og parallelt med arbeidet i foreningen og aktiviteter i lokalsamfunnet, ble det også jobbet med å skaffe et egnet tilholdssted. Ved inngangen av 1991 ble bror Kurt Sortland valgt til ny leder i Vest-Lofoten Broderforening, og markeringen av foreningens femårsjubileum ble holdt i Loge 54 Lofotkjeden sine lokaler i Svolvær.

Våren 1992 ble det et tidligere forretningsbygg lagt ut for salg, og med økonomisk hjelp fra Storlosjen og andeler fra brødrene ble bygget kjøpt. Det er dette vi kjenner som Ordenshuset på Skulbru i dag. I august 1993, etter utallige dugnadstimer og innsats, var det meste av innredningsarbeidet ferdig. Alt var nå klart til å stifte Loge nr. 124 Tore Hjort.

4.september 1993 ble en merkedag i Vest-Lofoten da Loge nr. 124 Tore Hjort ble instituert. Ordenshuset og logesalen ble innviet dagen før. Høytidelighetene ble ledet av daværende Stor Sire Johan Krohn med god hjelp av medlemmer i Storlogen og Distriktets egne embedsmenn. Fribrevet ble overrakt som bevitnelse på at charterbrødrene ville etterkomme Odd Fellows lover og regler.

Charterbrødrene i vår loge var: Johannes Vagle, Kaare Gjernes, Kurt Sortland, Rolf Bernt Rist og Bjørn Terje Pedersen.

Logens første embedsmenn: OM Kurt Sortland, UM Per Sørdal, Sekr. Svein Rekve, Kass. Bjørn Terje Pedersen og Skattm. Rolf Bernt Rist.

Kilde: "Logens jubileumstidsskrift i forbindelse med 25-års-jubileet i 2018."