Valgte nemnder

Nemnd for styrkelse og ekspansjon
Solheim, Tore C. (leder)
Sørdal, Per
Voie, Søren Fredrik
Iversen, Arne

Nominasjonsnemnd
Bringslimark, Ørjan 
Soleng, Wilhelm
Blix, Per
Voie, Søren Fredrik
Engen, Harald
Vara: Aasved, Reidar

Finansnemnd
Aasved, Reidar (leder)
Reiersen, Arne
Voie, Søren Ingvald
Vara: Engen, Harald

Revisjonsnemnd
Holsmo, Alf Stig (leder)
Eliassen-Winje, Kenneth
Wolden, Terje

Utnevnte nemnder

Gradsnemnd
Kollegiet

Nemnd for utadvendt arbeid     
Reiersen, Arne (leder)
Brekken, Alf
Eliassen-Winje, Kenneth
Blix, Per
Vara: Nybakk, Roger            
                      
Nemnd for omsorg
Arntsen, Bjørnar (leder)
Bringslimark, Ørjan
Strand Georg
Larsen, Sture
Eines, Finn Magne

Nemnd for anskaffelser
Arntsen, Bjørn Ivar Sveen
Wolden, Terje
Klæth, Pål

Privatnemnd
Johansen, Geir Harald (UM, leder)
Brekken, Alf
Bringslimark, Ørjan
Engen, Harald Lyder
Holsmo, Alf Stig
Karijord, Willy
Olsen, Frank
Olsen, Gunnar
Skulbru, Lars Magne
Voie, Søren Ingvald