Valgte nevnder

Nevnd for styrkelse og ekspansjon
Solheim, Tore C.
Sørdal, Per
Voie, Søren Fredrik
Iversen, Arne

Nominasjonsnevnd
Bringslimark, Ørjan
Soleng, Wilhelm
Blix, Per
Voie, Søren Fredrik
Engen, Harald
Vara: Aasved, Reidar

Finansnevnd
Aasved, Reidar
Reiersen, Arne
Voie, Søren Ingvald
Vara: Engen, Harald

Revisjonsnevnd
Holsmo, Alf Stig
Eliassen-Winje, Kenneth
Wolden, Terje

Utnevnte nevnder

Nevnd for utadvendt arbeid     
Brekken, Alf
Eliassen-Winje, Kenneth
Blix, Per
Reiersen, Arne
Vara: Nybakk, Roger            
                      
Nevnd for omsorg
Arntsen, Bjørnar
Bringslimark, Ørjan
Eines, Finn Magne

Nevnd for anskaffelser
Arntsen, Bjørn Ivar
Wolden, Terje
Strand, Georg

Privatnevnd
Kristoffersen, Jan
Eines, Finn Magne
Reiersen, Arne
Johansen, Geir Kristian