*
Vår Moderloge  nr. 7 «De Hvite Liljer» hadde pr. 1.1.1978 et medlemstall på 144 søstre da det ble besluttet å danne en søsterforening.
Det var 10 søstre som den 1.3.1978 sendte en søknad til Storlogen vedørende stiftelse av Kristiansand Rebekkaforening.  Denne ble godkjent og foruten de 10 så var det ytterligere 27 som «gikk over» til foreningen.  Denne ble stiftet 1.7.1978.
Deretter fulgte noen hektiske måneder med forenings-og styremøter, anskaffelse av utstyr til logesal og spill.  Gaver ble mottatt – noen av disse er i bruk den dag i dag.
Navnet på logen ble godkjent i november 1978 og bror J. Dalhaug fra loge nr. 89 Skagerak tegnet vårt emblem.
Institueringen ble på Moderlogen’s 55 årsdag – den 23.3.1979. Det deltok 116 søstre og 10 brødre på denne historiske og høytidelige handlingen og den påfølgende festmiddag.  
Den ble avholdt på «Klubben» hvor DDRP Ragnhild Geheb fremførte prolog til den nye logen.  Det var taler fra flere av de tilstedeværende.
Kveldens toastmaster – UM Liv Horgen Usterud – hadde skrevet sangen til logen.
Charterbrevet – som henger i logesalen – var undertegnet av 5 søstre hvorav 4 av disse var med i det første embedskollegiet.
Logen har hatt en jevn tilgang i disse årene og teller i dag 96 medlemmer.

Logen har i alle år samarbeidet med Moderlogen, og i 2006 ble vi Moderloge for nr. 122 Amalie i Mandal. 
Vi har Vennskapsloge i Danmark – nr. 47 Nordlyset i Hobro. Det første møte fant sted i 1985 og siden har vi besøkt hverandre annethvert år.
Logen har feiret 5 – 10 og 25 års jubileum og kan i 2019 se tilbake på 40 års virke.
Vi må – etter beste evne – å sette oss høye mål og fortsette arbeidet videre med å være en god og bærekraftig loge. Dette kan vi bare oppnå med iherdig innsats fra alle søstrene i årene som kommer.