Storrepresentant Kåre Misje
E-post: ofleir28storrepr@oddfellow.no
Mob: 971 72 462
(Storrepresentant i Loge 85 De Tre Holmer)