På Øya Helsehus er de fleste brukerne under rehabilitering etter sykehusopphold, mange er slagrammede.
Rehabiliteringsperioden er gjerne på 3 uker, av og til utvidet til 4 uker.

På Nidarvoll Helsehus består brukerne av eldre som trenger avlastningsopphold eller de har sine hjem på helsehuset.

Det er et kjærkomment avbrekk i hverdagen når søstrene fra vår loge kommer på besøk. Det blir servert kaffe og hjemmebakte kaker til beboerne som er på avdelingen denne ettermiddagen.

Til kaffen bruker vi å ha et kulturelt innslag som kan være bidrag i form av sang, spill og fortellinger. Allsang til pianospill er populært, vi har egne sanghefter hvor vi har samlet gamle, kjente og kjære sanger. Det er hyggelig å se hvordan de eldre livner opp og synger med! De kulturelle innslagene besørges stort sett av våre søstre. En sjelden gang byr vi på kulturelle innslag som vi leier inn spesielt for denne ettermiddagen, og som passer godt til de vi besøker.

Men det viktigste er at vi setter oss ned og slår av en prat med brukerne, de har ofte en passiv hverdag og mange har lite besøk. Det er viktig at dette er et lavterskeltilbud der alle er velkomne, og der vi kan bidra til en variasjon i hverdagen til beboerne på helsehusene.

Disse besøkene på Øya og Nidarvoll helsehus er svært givende for oss søstre, vi blir mottatt med åpne armer, de takker alltid og vi blir ønsket hjertelig velkommen tilbake!

Alle Odd Fellow og Rebekkalogene i Trondheim bevilger dessuten en fast sum pr. år til en fellesgave som en del av sitt sosiale arbeid. Denne gaven går ofte til organisasjoner innen omsorg, her kan nevnes Livsglede for Eldre, forskning innen demensomsorg, forskning innen kreft, Sykehusklovnene St. Olavs Hospital, Blå Kors, Røde Kors - ferie for alle og Vardesenteret.

Hvert år deler vi ut pengegaver til ulike humanitære og sosiale organisasjoner. Vi oppfordrer organisasjoner om å søke om støtte, og penger fordeles en gang i året ved årsslutt etter at søknadene er behandlet av logens ledelse. Søknader kan sendes til r4eksom@oddfellow.no. 

 

Eiri Sve

Fungerende Eks OM