Loge nr. 4 Erica

Allerede i 1970 kom Søster Eksmester Olga Hansen fra Loge nr. 4 Erica med ideen om å opprette vennskapsbånd mellom de to logene, nr. 4 Erica og nr. 4 Pax. I jubileumsberetningen til Loge nr. 4 Erica sitt hundreårs-jubileum i 2014, står følgende: ”At valget faldt på en norsk loge, var ønsket om at søstrene skulle have forholdsvis nemt ved at forstå hinanden sprogligt og kulturelt”.

Første besøk i Holstebro var i 1974. Da feiret Loge nr. 4 Erica sitt 60–års jubileum. Fra Loge nr. 4 Pax deltok søster Overmester Ingeborg Aase og fire andre søstre. På grunn av den lange avstanden, var besøkene i starten noe sporadiske, men tok seg opp etter hvert. Både i 2000 og 2012 dro 20 søstre fra Trondheim til Holstebro, og ved begge anledninger overvar de logemøte, bl.a. en innvielse. Fung. Overmester Agnes Hovin og fung. Undermester Astrid Skogmo takket i 2014 ja til å delta på Loge nr. 4 Erica sitt 100-års jubileum. I følge våre to søstre, var dette en høytidelig og verdig markering. Siste besøk i Holstebro var i 2018. 

Både i 2013 og 2016 fikk vår loge hyggelig gjenvisitt av 8 søstre fra logen i Danmark. I 2013 overvar de tildeling av 50-års Veteranjuvel. Dette er heder til en søster for 50-års trofast medlemsskap i vår orden, og derfor en stor begivenhet. På logemøtet i 2016 fikk 3 søstre i Loge nr. 4 Pax tildelt Den Gode Vennskaps Grad.

Vi opplever det både positivt og lærerikt å ha kontakt med våre logesøstre i Danmark

Ønsker du å besøke nettsiden, klikk på lenkenhttps://erica.oddfellow.dk/

 

Loge nr. 71 Fröja

Det første møte med vår vennskapsloge Fröja i Östersund var i 1993. Sekretær i Loge nr. 4 Pax Inger Anne By og bror Ingmar By i OF Loge nr. 111 Olav Tryggvason var på besøk hos sistnevntes vennskapsloge i Östersund. Her møtte de en del Rebekkasøstre, og det ble etter hvert etablert vennskapsloge mellom Loge nr. 71 Fröja og Loge nr. 4 Pax. Vårt første besøk i Sverige var 09.10.93 med gjenvisitt 25.04.94.

Siden har det vært jevnlig kontakt mellom de to logene, og det er blitt knyttet varige vennskapsbånd på tvers av landegrensene.

Ønsker du å besøke nettsiden: http://www.oddfellow.se/hitta/institution/?inst=r71