Ettermøte

Publisert

Serveringsansvar 

Dato Møtetype Serveringsansvar Meny
27.10. DGL+ 98 Henrik Ibsen Ikke oppgitt
24.11. DKP+ 127 Gabriel Scott  
09.12. DGL+ Leir 22 Aust Agder, Akland  
26.01. Arbm. Instr. 152 Fjære