Ettermøte

Serveringsansvar 

Dato Møtetype Serveringsansvar Meny
25.09. EI 127 Gabriel Scott Ikke oppgitt
23.10. P+ 152 Fjære  
27.11. DGL+ 98 Henrik Ibsen  
12.12. DKP+ 22 Aust-Agder  
22.01. Arbm. Instr. 127 Gabriel Scott  
26.02. DKP+ 152 Fjære  
25.03. P+ 98 Henrik Ibsen