Kirsten Flagstad

Odd Fellow Treffen

Publisert

Odd Fellow Treffen ble stiftet 2. november 1983, den gang kalt Eldretreffen.

Møtene holdes i Ordenshuset, Ajerhagan 94 på Hamar 2. onsdag hver måned.
Kunngjøres på HA-tavla under Foreninger. Møtene starter kl 12.00 og varer til ca kl 14.00
og er basert på sosialt samvær under uhøytidelige former.

Vi har forskjellig underholdning og foredrag, musikk, allsang m.m. Det blir arrangert
teaterturer m.m. Utlodning på hvert møte. Ingen påmelding til møtene som koster
kr 50 - i prisen inngår kaffe/te, rundstykker og kake.

Velkommen er enhver søster eller bror med ektefelle/samboer og etterlatte etter
logemedlemmer. Ta gjerne med en venn, som ikke må være et logemedlem.
Det avholdes ikke møter i juli og august.

Kontaktperson i vår loge er Karin Herlin Solberg 90189948 / solbergkarinh@gmail.com