Foran fra venstre: S.repr.: Bjørn A. Johnsen, OM: Stein Denneche,
 Eks.OM: Erik Halvorsen,UM :John Roald Johansen.
Bak fra venstre: Sekr.: Reidar Næss, Skm: Kjell Gjermund Haugen, Kass: Svein Blomsø