Gode brødre!

Vårt neste møte tirsdag 18 februar er et arbeidsmøte.

DSS vil delta på møte og han vil ha instruksjon i logesalen

Vi oppfordrer brødrene til å møte opp.

Meny: 

Kveldsmat.

Pris kr. 150,- Drikke kommer i tillegg

Antrekk: Ordinært logeantrekk

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Trond Mesloe

Overmester

412 06 829