25.01.2022    3 Grad        
     Kjøkkenkomité:            
    Trond Mesloe            41206829  Ansvarlig
    Petter Bye                 91144007        
    Tomas Rosset           9880637           
    Ingebrigt Vognild       91734522
            
                
    08.02.2022 Arbm. Regnskap. Rapp. Nemnder.    
    Kjøkkenkomité:             
    Odd Olav Grøtte      48016979   Ansvarlig
    Tom Erik Hokseng   97637678    
    Olav Ansnes            91732743
 
  22.02.2022  Innvielse Galla
  Kjøkkenkomité
  Roger Vollan                  91188543  Ansvarlig
  Einar Hoel                      91766745
  Idar Heggvold                90159790
 Jan Petter Nøstberg       47866764
 Ståle Rian                      90110453
 
22.03 2022. Arbm.
Kjøkkenkomité:
Erik Sæter                      93204600  Ansvarlig
Arnt Gulaker                   91312909
Stig Stenløkk                  90921101
 
05.04.2022  Innvielse Galla.
Kjøkkenkomité:
Frode Sæter                  99262689  Ansvarlig
Olav Strand                   91390750
Stig Hundset                 41509015
Sivert Sæther               99702615
 
19.04.2022  2. Grad
Kjøkkenkomité:
Ola Setrom                   91868809  Ansvarlig
Kjell Auke                     91395214
Stian Omar Stuen        90615316
Geir Sæther                 91325380
 
03.05.2022  Arbm. med venneaften.
Kjøkkenkomité:
Ingar Asla                    90999777 Ansvarlig
Tore Stenkløv              99237045
Ole Erik Vognild          95901090
 
31.05.2022   Arbm. 
Kjøkkenkomité:
Kjell Erik Mythaug      90084070 Ansvarlig
Per  Mellem                91300079
Roger Mogstad           92237961
Bjørner Setrom          97725397
 
10.06 2022 Sommermøte
 
06.09.2022  Arbm.
Kjøkkenkomitè
Kåre Martin Bruseth  90058450 Ansvarlig
Gudbrand Gulaker    99580780
Tomas Rosset           98806037
 
 

    
    Den som står først på kjøkkenlista har hovedansvar for            
    at alt er i orden til ettermøte. Det anbefales at ansvarlig            
    tar kontakt med de øvrige og avtaler tidspunkt for dekking,            
    samt oppmøte for Logekvelden.            
    Bordet kan gjerne dekkes kvelden før til ca. 35 personer?            
    Evt. Bytting avtales direkte mellom brødrene, men gi             
    beskjed til ansvarlig!!  
         
           
         OPPGAVER KJØKKEN:        
                
          Dekking/pynting av bord            
         Koking av kaffe til servering før        
         Logemøtet og til ettermøtet        
         Servering, rydding og oppvask.        

         Vask av kjøkken. (Kjøkkenbenker osv)        
         Tømming av søppel i container        
                
    For støvsuging/vasking av gulv i selskapslokaler, kjøkken og WC            
    har vi innleid hjelp.            
                
     Dere kjøper inn det som er nødvendigfor pynting av bord som            
    servietter, lys etc.            
    Se hva som finnes - og suppler!            
    Ta med kvittering for refusjon av utlegg.            
                
    I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet            
                
    Gunnar Jørgensen            
    UM            
    Tlf: 95034065