I broderforeningen 2. november 1999 ble det første gang tatt opp at vi måtte ha en CM-stav. Vi kunne få kjøpt en ferdig stav slik de fleste nydannede loger gjør. Men vi kom fort til enighet om at vi ville ha en spesiell CM-stav. Det ble derfor enighet at de som ville kunne tegne et forslag å levere. Så vidt jeg husker kom det inn 4 forslag.
Forslagene ble nøye vurdert og vi ble enige om verdenskulen med kjedeleddene var den som vi skulle få laget.

Tegningen til verdenskulen ble laget av Symre Røsåsen. Verdenskulen er omkranset av 2 M’er. Som alle vet betyr M tusen, og derfor forteller det at Loge 136 Millennium er stiftet i år 2000. Der hvor det ikke er M’er er det lenker med de tre kjedeledd som forteller at ODD FELLOW er verdensomspennende.
På platen som holder verdenskulen er det på 2 sider gravert inn de tre kjedeledd, og logens navn og at dette er en gave fra vår moderloge Nr 1 NORVEGIA.
Jan Røsåsen fikk laget den spesielle staven som ikke er like tykk i hele lengden. Han sørget også for monteringen.
Det var en meget flott tegning som var grei å arbeide etter.

Den 11 januar 2000 kontaktet formannen i broderforeningen gullsmed Ole Petter Rasch-Olsen for å høre om han kunne lage toppen for oss. Han er medlem i loge nr 1 Norvegia.

25 januar fikk vi melding om at toppen var i arbeid.

Jeg har senere snakket med Ole Petter om arbeidet. Han tok dette som en utfordring. Graveringen av land og verdensdeler på kulen var en jobb som tok en hel natt.

Ole Petter fortalte at de vanlige CM-staver han lager kommer på 10,000 – 12,000 kr.
For med det fantastiske arbeidet med vår stav ville han ha 1,500 kr. 

Frank Lindgren.