HØST/VINTER 2020

Kjære brødre

«Under forutsetning av…» ja det er jo det store spørsmålet når noe skal planlegges for fremtiden.

Møteprogrammet for høst/vinter 2020 – fastsatt i juni – bygger på at logevirksomheten er i gang fra 1/9 i år.

Programmet er satt opp med Innvielse/gradpasseringer/Venneaften/Veteranjuvel slik det er å håpe vi kan få gjennomført.

Nytt er at vi forsøker å få til fellesmøter med ¤ St Hallvard og ¤ Ths Wildey – hvor en av loge er «arrangør» slik vårt lovverk krever.

Husk å legge inn møtedatoer i din kalender – møt så ofte du kan.

Se dere godt om i vennekrets/jobb/nabolag om noen har ønske om å vite mer om vår Orden – det kan jo føre til medlemskap.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Øyvin Ringerike

Overmester