VÅR/SOMMER 2020

 

Kjære brødre

OM og øvrige medlemmer av logens Embedskollegium ønsker vel møtt til det første hele arbeidsår i denne valgtermin- spesielt vårterminen 2020 denne gang.

Programmet for våren 2020 ble satt opp i oktober 2019. Det er som kjent noe vanskelig å spå om fremtiden – dette gjelder også et logeprogram.

I løpet av våren håper vi på både O+ og andre gradspasseringer – helt avhengig av tilgang på nye medlemmer. Dette vil jo medføre endringer i oppsatt program – det gjør vi mer enn gjerne.

Året starter med avslutning av 2019 – regnskap/rapporter og begynner med budsjett for 2020.

Husk å legge møtedatoer inn i din kalender – møt så ofte du kan.

Se dere godt om i vennekrets/jobb/nabolag om noen har ønsker om  å vite mer om vår Orden – det kan jo føre til medlemskap.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap , Kjærlighet og Sannhet

Øyvin Ringerike

Overmester