En beretning om Loge no 136 Millennium.

Våren 1998 tok SS Oddvar Granlund kontakt med Frank Tømta om han ville danne en broderforening utgått fra Loge no. 1 Norvegia. Det var da 42 år siden denne Logen ble delt.
Sommeren 1998 ble det da dannet en broderforening utgått av Loge no. 1 Norvegia.
Denne ble dannet med 12 medlemmer.

Første møte ble avholdt 25. november 1998. Styret ble valgt og besto av følgende brødre
Formann Frank Tømta
Nestformann Thore F. Grùner
Kasserer Jan M. Røsåsen
Arkivar Frank Lindgren
Sekretær Ole-Chr. Østby

Disse undertegnet også Charterbrevet.
Disse brødrene har ved dette avlagt sine høytidlige løfter, og er ansvarlig for at Logen drives på ansvarlig, ritualmessig og administrativ måte.

Konstituerende møte ble avholdt 8. desember 1998. Navnet ble BRODERFORENINGEN NORVEGIA AV 1998.

Navn på den nye Loge ble foreslått :
Gustav Abrahamsen
Millennium
Trygve Lie
Eikaberget
Ved skriftlig avstemning falt valget på MILLENNIUM.

Det ble tatt opp en rekke måter å forsøke å skaffe penger på men broderforeningen fikk tilbud om en større flytting på (den gang) BLINDESKOLEN, Huseby. Dette var en stor jobb så vi trengte hjelp fra vår broderloge. Det ga oss sammen med kontingent kr. 93.886. Et fantastisk beløp for en broderforening.
Etter mer dugnad var status hos kasserer kr. 119.827. Broderforeningens økonomi var derfor god.

20. november hadde styret et stort møte hvor alt som måtte skaffes ble tatt opp.
Vi regner med en utgift på 30 000 kr. Drakter for spill vil koste mellom 35- til 40 000 kr.
En annen av tingene var komplett gjesteliste,
En aktivitetsplan ble laget for å ha kontroll av alt frem til institusjonen.

Nye brødre ble innviet i Loge no. 1 Norvegia.

Den 8. mai, 2000 var dagen for institusjonen.

Det var totalt 84 gjester og brødre tilstede.
Stor Sire Oddvar Granlund og Storembedsmennene sto for den høytidelige handling og vår nye Loge nr. 136 Millennium ble instituert og Logens charterbrev ble høytidelig overlevert.
De valgte embedsmenn ble tatt i ed og mottok sine regalier.
Derpå utnevnte br. OM de øvrige embedsmenn.

Stor Sire overleverte OM de nødvendige dokumenter og utnevnte derpå Frank Tømta til Logens Storrepresentant.
Det ble delt ut gaver fra : Leir no. 1 Norge, alle Loger i distrikt 1 og 21, Leir no.12, Moss broderforening, Loge no.135 Mærdø,
Loge no.149 Jarla Banke (Sverige), Den Norske Storloge, Loge no.1 Norvegia.

Etter gaveutdelingen var vår kassabeholdning over 140 000 kr.

Det første ordinære møte i Logen ble avholdt 23. mai 2000. Da var vi 26 brødre og 6 gjester tilstede.
På 1 årsdagen var vår Loge vokst til omkring 45 brødre.

Logemøtene avholdes hver 14 dag.