Sortering: Alfabetisk etter fornavn

Fornavn

Etternavn

Dato

 

 

Arne

Akeren

24.01.2023

Arne John

Trume

25.09.1999

Arnfinn

Stake

14.02.2017

Asmund

Ytterstad

13.12.2011

Asmund

Johansen

23.10.2001

Atle

Tverbakk

22.04.2003

Bjørn

Ørnholt

14.02.2017

Bjørn W.

Johansen

13.10.2015

Dagfinn Olav

Jordahl

28.04.1998

Edgar

Ågnes

08.10.1996

Edin Johan

Farstad

14.02.2017

Edvard

Jakobsen

13.11.2007

Einar

Pedersen

23.03.1999

Finn

Olsen

24.04.2001

Fred Leo

Næss

11.04.2000

Gunnar Ludvik

Johansen

11.04.2000

Gunnar Paul

Støver

26.04.2005

Hans Olav

Fjærvoll

27.04.2010

Harald

Aasheim

23.09.2003

Harald

Normann

23.09.2003

Harald

Joakimsen

28.11.1977

Harry

Nymo

22.04.2001

Helge

Olsen

25.03.2014

Idar Asle

Breivik

27.09.2005

Ivar

Olsen

27.03.2007

Jarl

Jensen

23.10.2001

Jarle

Torbergsen

22.01.2002

Johan

Bakke

27.04.2010

Johan

Hopstad

25.10.1988

Johan Fredrik

Jacobsen

14.02.2017

John

Steinbakk

23.04.2013

John

Sommernes

13.10.2009

John Martin

Karlsen

26.10.2004

Jon

Welde

29.03.1998

Karsten

Ingebrigtsen

25.02.2020

Kjell

Olsen

14.11.2006

Kjell

Bremnes

27.09.2005

Kjell

Nordvik

13.10.2004

Kjell

Larssen

12.01.1993

Knut

Hildahl

12.04.2011

Knut

Hansen

22.01.2002

Knut

Haneseth

13.10.1987

Knut Bjørn

Almbakk

27.01.2015

Kåre

Bøe

27.09.2005

Kåre

Tverbak

12.11.2002

Leif

Torrissen

26.04.2005

Leif

Evjen

22.04.2003

Magnus

Antonsen

13.12.2011

Olav

Bjelvin

16.12.1986

Paul

Støre

08.10.1996

Per

Frantsen

28.04.1998

Per

Schrøder

24.05.1991

Reidar

Fossen

13.10.2018

Reiert

Tanberg

27.09.2005

Roald Lind

Hansen

11.04.2000

Sivert

Alstad

28.03.1995

Stig

Thuv

28.10.2014

Svein

Berg-Leirvåg

08.10.1996

Svein Erik

Berg

08.10.1996

Terje Walther

Remme

23.03.1999

Thor Ulve

Johansen

22.04.2003

Tor Gunnar

Eliassen

23.09.2003

Tor Otto

Steen

08.10.1996

Tore

Grøttland

26.10.2004

Tore Holst

Andersen

08.10.1996

Tormod

Aalstad

24.04.2001

Torstein Olsen 14.05.2024

Øyvind

Liahjell

28.04.1998

 

Sortering: I synkende rekkefølge etter tildelingsdato:

 

Torstein Olsen 14.05.2024

Arne

Akeren

24.01.2023

Karsten

Ingebrigtsen

25.02.2020

Reidar

Fossen

13.10.2018

Johan Fredrik

Jacobsen

14.02.2017

Edin Johan

Farstad

14.02.2017

Bjørn

Ørnholt

14.02.2017

Arnfinn

Stake

14.02.2017

Bjørn W.

Johansen

13.10.2015

Knut Bjørn

Almbakk

27.01.2015

Stig

Thuv

28.10.2014

Helge

Olsen

25.03.2014

John

Steinbakk

23.04.2013

Asmund

Ytterstad

13.12.2011

Magnus

Antonsen

13.12.2011

Knut

Hildahl

12.04.2011

Hans Olav

Fjærvoll

27.04.2010

Johan

Bakke

27.04.2010

John

Sommernes

13.10.2009

Edvard

Jakobsen

13.11.2007

Ivar

Olsen

27.03.2007

Kjell

Olsen

14.11.2006

Idar Asle

Breivik

27.09.2005

Kjell

Bremnes

27.09.2005

Kåre

Bøe

27.09.2005

Reiert

Tanberg

27.09.2005

Gunnar Paul

Støver

26.04.2005

Leif

Torrissen

26.04.2005

John Martin

Karlsen

26.10.2004

Tore

Grøttland

26.10.2004

Kjell

Nordvik

13.10.2004

Harald

Aasheim

23.09.2003

Harald

Normann

23.09.2003

Tor Gunnar

Eliassen

23.09.2003

Atle

Tverbakk

22.04.2003

Leif

Evjen

22.04.2003

Thor Ulve

Johansen

22.04.2003

Kåre

Tverbak

12.11.2002

Jarle

Torbergsen

22.01.2002

Knut

Hansen

22.01.2002

Asmund

Johansen

23.10.2001

Jarl

Jensen

23.10.2001

Finn

Olsen

24.04.2001

Tormod

Aalstad

24.04.2001

Harry

Nymo

22.04.2001

Fred Leo

Næss

11.04.2000

Gunnar Ludvik

Johansen

11.04.2000

Roald Lind

Hansen

11.04.2000

Arne John

Trume

25.09.1999

Einar

Pedersen

23.03.1999

Terje Walther

Remme

23.03.1999

Dagfinn Olav

Jordahl

28.04.1998

Per

Frantsen

28.04.1998

Øyvind

Liahjell

28.04.1998

Jon

Welde

29.03.1998

Edgar

Ågnes

08.10.1996

Paul

Støre

08.10.1996

Svein

Berg-Leirvåg

08.10.1996

Svein Erik

Berg

08.10.1996

Tor Otto

Steen

08.10.1996

Tore Holst

Andersen

08.10.1996

Sivert

Alstad

28.03.1995

Kjell

Larssen

12.01.1993

Per

Schrøder

24.05.1991

Johan

Hopstad

25.10.1988

Knut

Haneseth

13.10.1987

Olav

Bjelvin

16.12.1986

Harald

Joakimsen

28.11.1977