Brødre som har fått tildelt 40-års veteranjuvel

Sortering: Alfabetisk etter fornavn

Fornavn

Etternavn

Dato

 

 

Arne

Trume

25.03.2014

 

Atle

Tverbakk

10.04.2018

 

Edgar

Ågnes

24.04.2012

 

Einar

Pedersen

22.10.2013

 

Gunnar Paul

Støver

28.01.2020

 

Harald

Aasheim

28.11.2012

 

Harald

Joakimsen

14.01.1992

 

Harald

Normann

11.09.2018

 

Harry

Nymo

12.04.2016

 

Ivar

Olsen

22.03.2022

 

Jarl

Jensen

11.10.2016

 

Johan

Hopstad

13.04.2004

 

Jon Martin

Karlsen

04.12.2019

(Diplom)

Kjell

Larsen

08.01.2008

 

Kjell

Nordvik

26.02.2019

 

Kjell John

Olsen

26.10.2021

 

Kjell Martin 

Bremnes

26.10.2021

 

Knut

Haneseth

28.05.2002

 

Kåre

Tverbak

14.11.2017

 

Kåre Arvid

Bøe

26.10.2021

 

Leif

Torrissen

12.10.2010

 

Leif Johan

Evjen

10.04.2018

 

Olav

Bjelvin

22.01.2002

 

Paul

Støre

11.10.2011

 

Per

Frantsen

28.11.2012

 

Per

Schrøder

23.05.2006

 

Reiert

Tanberg

11.09.2018

 

Roald Lind

Hansen

13.10.2015

 

Sivert

Alstad

09.02.2010

 

Svein

Berg-Leirvåg

11.10.2011

 

Svein Erik

Berg

11.10.2011

 

Terje

Remme

14.01.2014

 

Thor Ulve

Johansen

11.09.2018

 

Tor Otto

Steen

12.10.2010

 

Tore Holst

Andersen

11.10.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortering: I synkende rekkefølge etter tildelingsdato:

Ivar

Olsen

22.03.2022

 

Kjell John

Olsen

26.10.2021

 

Kjell Martin

Bremnes

26.10.2021

 

Kåre Arvid

Bøe

26.10.2021

 

Gunnar Paul

Støver

28.01.2020

 

Jon Martin

Karlsen

04.12.2019

(Diplom)

Kjell

Nordvik

26.02.2019

 

Harald

Normann

11.09.2018

 

Reiert

Tanberg

11.09.2018

 

Thor Ulve

Johansen

11.09.2018

 

Atle

Tverbakk

10.04.2018

 

Leif Johan

Evjen

10.04.2018

 

Kåre

Tverbak

14.11.2017

 

Jarl

Jensen

11.10.2016

 

Harry

Nymo

12.04.2016

 

Roald Lind

Hansen

13.10.2015

 

Arne

Trume

25.03.2014

 

Terje

Remme

14.01.2014

 

Einar

Pedersen

22.10.2013

 

Harald

Aasheim

28.11.2012

 

Per

Frantsen

28.11.2012

 

Edgar

Ågnes

24.04.2012

 

Paul

Støre

11.10.2011

 

Svein

Berg-Leirvåg

11.10.2011

 

Svein Erik

Berg

11.10.2011

 

Tore Holst

Andersen

11.10.2011

 

Leif

Torrissen

12.10.2010

 

Tor Otto

Steen

12.10.2010

 

Sivert

Alstad

09.02.2010

 

Kjell

Larsen

08.01.2008

 

Per

Schrøder

23.05.2006

 

Johan

Hopstad

13.04.2004

 

Knut

Haneseth

28.05.2002

 

Olav

Bjelvin

22.01.2002

 

Harald

Joakimsen

14.01.1992