Valgte embedsmenn 2021 - 2023

 

Embede

 

Navn

 

Storrepr.

 

Britt Eili Lykkås

 

 

OM

 

Liv Kari Nesland Bekkestad

 

 

UM

 

Anna Maria Andresdottir

 

 

Sekretær

 

Signe Nordgaard Hansen

 

 

Skattmester

 

Marit Adriansen

 

 

CM

 

Charlotte Haslerud

 

 

Kap.

 

Mariann Kleveland

 

Utnevnte embedsmenn 2021 - 2023

Embede

Navn

 

Inspektør

 

Inger Thoresen

 

Indre Vakt

 

Asta Hardardottir

 

Ytre Vakt

 

Oddny Gunnvaldsen

 

OMs h.ass.

 

Åse Solum

 

OMs v.ass.

 

Åse Lona

 

UMs h.ass.

 

Grete Olsen

 

UMs v.ass.

 

Tove Skjold

 

CMs h.ass.

 

Inger Hilde Schultz Haudt

 

CMs v.ass.

 

Marianne Skjevrak Anderson

 

Arkivar

 

Kari Meier

 

Musikkansvarlig

 

Aslaug Riisnes

 

Inspektør ass.

 

Anne-Beate Guldahl

 

Lysmester

 

Inger Gulbrandsen

 

Herold