Valgte embedsmenn:

 

Storrepresentant

 

Uni Wik

Fung. Eks OM

Wenche Hunsbedt Svindland

 

OM

 

Marit Vetås

UM

 

Liv Kari Nesland Bekkestad

 

Sekr.

 

Aslaug Riisnes

Skattmester

Randi T. Pensgård

 

Ceremonimester

Charlotte Haslerud

 

Kapellan

 

Liv Møretrø Løset

 

Utnevnte embedsmenn:

Herold

Anna Maria Andresdottir

 

Inspektør

Inger Thoresen

 

Indre Vakt

 

Asta Hardardottir

Ytre vakt

Aase Høivaag Larsen

 

Musikkansvarlig

Maja Birkeland

 

Arkivar

Kari Meier

 

OM’s høyre ass

Inger Gulbrandsen

OM’s venstre ass.

 

Inger Moen

UM’s høyre ass.

Solveig Tveide

UM’s venstre ass.

Kari Hadjerrouit

CM’s høyre ass

Ragnhild Albert

CM’s venstre ass.

Siren Gundersen

Inspektør ass

Bjørg Andersen

Lysmester

Louise Sørensen