De Tre Holmer

Vår historie

Publisert

Loge nr. 85 De Tre Holmers historie.

Fra og med året 1960 ble flere personer i Holmestrand innviet i

Odd Fellow Ordenen ved opptagelse i Loge nr. 27 Kong Sverre i Tønsberg.

Noen ble også tatt opp i Loge nr. 40 Vern i Horten.

 

08.12.1964

Ble Holmestrand broderforening I.O.O.F. stiftet, foreningen hadde 26 medlemer og møtene ble avviklet i bygningen "Casino" på Solbø. I 1969 ble møteaktivitetene flyttet til Botne Fabrikker AS på Ramberg,

Embedsmennene i Loge nr. 27 Kong Sverre hadde i 8 år arbeidet mot det store målet, at det skulle bli så mange brødre

i Holmestrand, slik at  brødrene der fant det tilrådelig å stifte egen loge.

Høsten 1972

Innså brødrene i Broderforeningen at man ikke kunne drøye besluttningen lengere med å stifte egen Loge.

Medlemstallet var steget til 42 fordelt på 5 forskjellige loger. Man var klar over at ikke alle medlemer ville søke overgang til Holmestrand.

26.05.1973

Ble vår Loge instituert som nr. 85 i rekken av Odd Fellow loger.

Sermoniene foregikk i lokalene til Loge nr. 27 Kong Sverre. Samtlige Odd Fellow loger i Vestfold, loge nr. 20 Fridtjof Nansen i Oslo og loge nr. 29 Drofnum i Drammen var reprensentert.

09.05.1977 blev det siste møtet i Falckenbergs gt. 7 avviklet. Det var det 69 i rekken i logens tilholdstid i Tønsberg.

23.05.1977

Blir lokalet Gjesten kro innviet til Ordensbruk av Stor Sire Arne Espelund, nær 4 år etter at Logen ble instituert.

24.09.1990

Ble det første møte holdt i den nye logesalen i det nye Ordensbygg  (Roveveien 46)