Loge 85 De Tre Holmers sang

Publisert

                                         

Mel.: <<De nære ting>>

                                          

Kom, brødre, bli med, la oss synge vår sang

og la den få runge med jublende klang!

Blant brødre i vennskap, blant brødre i fred

skal logen vår være et arnested.

 

De Tre Holmer er oss så inderlig kjær.

Vi møtes og skilles, men vet at vi der

blant brødre vil finne et samvær, der er

en kilde til glede for hver i sær.

 

La vennskapet øke, i kjærlighet gro,

og la det det bli styrket i kraft av din tro.

Å tjene hverandre i Odd Fellows ånd

forener oss alle med sterke bånd.

 

I sannhet må sies at kjærlighet er

å tjene sin neste - bli menneskekjær.

Så lær oss å være til glede, til gavn,

vår loge til ære i Ordenens navn.

 

                                                         Sven Kåge