Instituering av Reb.loge nr.73 Magdalene er 1.juni 1985

 

Begynnelsen: Odd Fellow Ordenen kjøpte den 15.januar 1982 eiendommen Kystad Vestre. Dette ga Ordenen mulighet til ekspensjon, da lokalene i Th.Angells gt. ikke hadde ledige møtedager. To nye Odd Fellow loger var i emning, og det var et sterkt ønske om at det også måtte komme en ny Rebekkaloge med møtested på Kystad. Etter anmodning fra Rådspresident Aase Vergeman innkalte DDRP Martha Hafstad alle Eks OM i Rebekkalogene i Trondheim til et møte i Th. Angells gt. 8 den 8. november 1983. Her kunne hun meddele at Det Norske Rebekkaråd mente at det var et godt grunnlag for en ny Rebekkaloge i Trondheim fordi medlemstallet var stort i begge bestående loger. Resultatet av møtet ble at Eks OM Nora Lorentsen fra Rebekkaloge nr. 20 Märtha stilte seg villig til å arbeide for å få stiftet en Rebekkaforening. DDRP Martha Hafstad redgjorde for resutatet i begge loger og anmodet søstrene om å støtte opp om stiftelse av Trondheim Rebekkaforening. Med underskrift fra 10 søstre fra begge loger ble søknad om stiftelse av Trondheim Rebekkaforening sendt til Det Norske Rebekkaråd den 19.03.1984. Den 03.04.1984 mottok søstrene positivt svar på søknaden, og stiftelsesdagen ble fastsatt til 1.september 1984.  

                                        

Følgende 10 søstre  dannet Trondheim Rebekkaforening:

Reb.loge nr. 4: Pax Anne Marie Johansen Elsa Rossbach,  Edith Hagerup Lyngvær. Reb.loge nr. 20 Märta: Marie Børesund Magnhild Aasved Hansen Olga Klein Else Flottorp Bjørg Eriksen, Britt Johansen Nora Lorentsen .

Under ledelse av DDRP Martha Hafstad ble Trondheim Rebekkaforening stiftet den 1.september 1984. Møtet ble holdt i logelokalene i Th. Angells gt. 8. Spesielt innbudt var DDSS Kåre Botten. Foreningen hadde ved starten 16 medlemmer. Følgende styre ble valgt: Formann: Nora Lorentsen Viseformann: Anne Marie Johansen Sekretær: Eli Dahle Kasserer: Magnhild Aasved Hansen Arkivar: Brit Hansen Ved bordet ble formannen overrakt en gave fra DDRP Martha Hafstad og Eks OM Marie Børesund. Det var en stor dukke kledd i trønderbunad med tilhørende sølv. Den skulle loddes ut til inntekt for den nye loge. Dukken hadde fått navnet Magdalene. I brev til Det Norske Rebekkaråd søkte Rebekkaforreningen om å få godtatt ”Magdalene” som navn på den nye Rebekkalogen. En begrunnelse for navnet ble gitt. Rebekkarådets godkjennelse kom i brev datert den 05.12.1984. Her ble det også opplyst at logens nr. ble 73, og Instituering ville bli foretatt den 1.juni 1985.

Valg av navn hadde sin bakgrunn fra:

                         responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

I året 1817 ble Kystad gård ferdig bygget av Broder Lysholm Krogh. Han giftet seg med Magdalene Schnitler. Denne Magdalene er den første kvinneskikkelse som nevnes i forbindelse med Kystad gård, og hun har gitt sitt navn til Logen.

 Lørdag den 1.juni 1985 ble Rebekkaloge nr. 73 Magdalene Instituert i Odd Fellow-gården Kystad. Institueringen ble ledet av Rådspresident Aase Vergemann og hun overleverte logens Fribrev til Chartermedlemmene:

Nora Lorentsen, Marie Børesund, Anne Marie Johansen, Else Flottorp, Brit Hansen. Logen hadde ved Stiftelsesdagen 34 medlemmer.

Ved festmiddagen i spisesalen var det dekket til 108 personer. Rebekkaloge nr. 73 Magdalenes sang ble sunget for første gang. Sangen var skrevet av kveldens toastmaster søster Sekretær Eli Dahle. Dukken ”Magdalene” ble trukket og den heldige vinner var Rådssekretær Amanda Tuman.

Sosialt utadrettet arbeid:

Våren 1986 tok Rebekkaloge nr. 73 Magdalene sammen med Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros kontakt med Tyholdt Sykehjem. Det ble avtalt at logene skulle arrangere hyggekveld for institusjonens beboere. I logenes lokaler på Kystad i juni og på Tyholt i desember. Brødrene sørget for transport for gjestene og søstrene sørget for bespisning. Forskjellige former for underholdning har det i løpet av disse årene vært. Utgiftene fordeles likt mellom de to logene. Første treff var på Kystad den 11. juni 1986.

Til inntekt for Sosialfondet har logen arrangert julemesse hvert år i november. Den første ble holdt i 1985. Overskuddet av julemessen blir gitt til lokale institusjoner i Trondheim, som Kirkens SOS, Krisesenteret, Utekontakten, Barneklinikken v/SOH med flere.

              responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50              responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Nora Lorentsen, Marie Børesund, Anne Marie Johansen, Else Flottorp, Brit Hansen. Logen hadde ved Stiftelsesdagen 34 medlemmer.

Ved festmiddagen i spisesalen var det dekket til 108 personer. Rebekkaloge nr. 73 Magdalenes sang ble sunget for første gang. Sangen var skrevet av kveldens toastmaster søster Sekretær Eli Dahle. Dukken ”Magdalene” ble trukket og den heldige vinner var Rådssekretær Amanda Tuman.

Sosialt utadrettet arbeid:

Våren 1986 tok Rebekkaloge nr. 73 Magdalene sammen med Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros kontakt med Tyholdt Sykehjem. Det ble avtalt at logene skulle arrangere hyggekveld for institusjonens beboere. I logenes lokaler på Kystad i juni og på Tyholt i desember. Brødrene sørget for transport for gjestene og søstrene sørget for bespisning. Forskjellige former for underholdning har det i løpet av disse årene vært. Utgiftene fordeles likt mellom de to logene. Første treff var på Kystad den 11. juni 1986.

Til inntekt for Sosialfondet har logen arrangert julemesse hvert år i november. Den første ble holdt i 1985. Overskuddet av julemessen blir gitt til lokale institusjoner i Trondheim, som Kirkens SOS, Krisesenteret, Utekontakten, Barneklinikken v/SOH med flere.

              responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50              responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Våren 2002 gav DSS Else Smith-Olsen utrykk for ønske om en ny Rebekkaforening i Trondheim. Bakgrunnen for ønske er Storlogens budskap om vekst og størrelsen på øvrige Rebekkaloger i Distrikt 6. En av Rebekkaloge nr 73 Magdalenes søstre meldte seg straks og påtok seg oppgaven å samle 10 arbeidsvillige søstre slik at det kunne gå en søknad til Storlogen.

Stiftelse av Trondheim Rebekkaforening ble foretatt den10.06.02. 10 søstre fra Reb.l.nr. 73 Magdalene stilte seg bak søknaden. Ingen søstre fra øvrige loger i distriktet. Medlemstallet i Moderlogen var på den tiden 99 søstre.

Ved Stiftelse av Rebekkaloge nr 118 Tyra 18.09.04 var medlemstallet i Reb.loge nr. 73 Magdalene blitt 118 søstre.

Reb.loge nr. 73 Magdalene har ved årskiftet 2019-2020 ca 95 medlemmer.