Historie 1926 - 1936

Utdrag av logens historie fremført ved markering av 70 års virke i festloge lørdag 26.10.96 

75-års jubileumsskrift

Broderforreningen
En lærer i Sandefjord ved navn Haakon Jenssen Fuhrmyr fikk høre om Odd Fellow Ordenen. Han ble så interessert at han i 1920 søkte om opptagelse i Loge nr 1 Norvegia i Oslo, og ble opptatt 20. januar 1921. Andre fulgte hans eksempel, og dette førte igjen til dannelsen av Sandefjord Broderforrening 27. januar 1923.
Etter tre års arbeid var Broderforreningen moden for å danne loge.

Starten
Ordenslokaler ble innviet i Hotell Kong Carl, og Loge nr 15 Kongshaug ble instituert som den første i Vestfold under den kjente Stor Sire Sam Johnson, den 5. november 1926.

 

Bilde av Loge nr 15 Kongshaugs innvielse i 1926

Valget av navnet Kongshaug falt ganske naturlig. Kongshaug har sin referanse til gården Gokstad i tidligere Sandar kommune, hvor der lå en høvdinggrav i skip fra vikingtiden, ca år 900. Haugen ble på folkemunne gjerne kalt Kongshaugen.

Det ble stiftet en dameforrening 27. november 1928 for at brødrenes damer skulle komme sammen og bli bedre kjent - og samtidig ha et hyggelig og nært felleskap. Forreningen fikk navnet Dameklubben av 1928.

Den 9. februar 1931 ble det dannet et aksjeselskap som gikk til innkjøp av Dronningens gate 9. Lokalene ble så ombygd til logens formål.

Etter Henstilling fra Leir nr 1 Norge, ble det stiftet Sandefjord Leirforrening 6. september 1937. Hensikten med dette var å starte en Leir i Vestfold. Det skulle gå 23 år før det endelig ble i orden. Den 5. februar 1961 ble Leir nr 8 Vestfold instiuert.

Under krigen ble det ikke holdt møter, men Logens medlemmer dannet bridgeklubben Hvalen høsten 1940. Dette førte til at de fleste brødrene ble holt samlet i de fem tunge år.

Og Logen vokste - og delte seg. En ny broderforrening så dagens lys i 1956, vokste og ble til Loge nr 48 Færder samme år.

Tankene om et nytt og større ordensbygg tok fart, og de nye lokalene i Stockfleths gate nr 22 ble innviet 4. februar 1961.

I dag huser lokalene forruten de to herreloger 15 Kongshaug og 48 Færer, også damelogene nr 37 Verdande og nr 120 Gaia samt Leir nr 8 Vestfold og Rebecca Leir nr 6 Tunsberg.