KONGSHAUG-SANGEN 

Mel.: Erling Bøe

Kongshaug, Olavs hvilested
minner om en høvding stor,
maner slekten ledd for ledd
til å øve dåd som gror.
Hill deg, Olav Geirstadalv !
Du oss gav en historie rik.
Gid du alltid uten svik
verne må om haugens alv. 

Kongshaug, Sandars minnehall
Vi har tatt i arv ditt navn.
"Fred å sprede, lindre savn,
trøste, elske, være sann".
Signe du vår streben, Gud !
La oss dra i verden ut
som en from samaritan.

Kongshaug, du er logen vår,
vennekretsens hovedrot.
Måtte hvert et skudd du får
levne gavn og glede blott.
Brødrene du verve lot.
Må de øve handling god.
Så det nu og alle år.
Tjener Kongshaug, logen vår.
                           Halvdan Feen