Melodi: Norge, mitt Norge...  

Loge Cordelia, ditt navn har du fått fra fortidens sagnfylte strider.

Det bærer et budskap som siden har stått som trøst for en verden som lider.

Med troskap som grunnlag for vennskapets pakt, og styrket av kjærlighets seirende makt,

står håpet for kommende tider.

 

Logen er stiftet, og kursen er satt.

Vår los er en blinkende stjerne, som leder oss frem gjennom mørke og natt

til morgenens lys i det fjerne.

Der aner vi meningen med våre liv, da finner vi Ordenens edle motiv,

som vi er blitt satt til å verne.

 

Søstre så samles vi alle til dåd for Ordenens motto og lære.

Vår plikt er å følge det hjertenes råd

som fremmad vårt arbeid skal bære.

Gi varme til tanken og styrke til tro! Da vil idealet i arbeidet gro,

vår Orden og loge til ære.

 
Tekst: Ingolf Vørrang