Brødre som har fått tildelt 50-års veteranjuvel

Sortering: Alfabetisk etter fornavn

Fornavn

Etternavn

Dato

 

 

Edgar Jørgen

Ågnes

12.10.2021

 

Leif

Torrissen

12.10.2021

 

Paul

Støre

26.10.2021

 

Per

Schrøder

24.05.2016

 

Svein Erik

Berg

12.10.2021

 

Svein Jakob

Berg-Leirvåg

12.10.2021

 

Tor Otto

Steen

12.10.2021

 

Tore Holst

Andersen

12.10.2021

 

 

Sortering: I synkende rekkefølge etter tildelingsdato:

 

Paul

Støre

26.10.2021

Svein Erik

Berg

12.10.2021

Svein Jakob

Berg-Leirvåg

12.10.2021

Tor Otto

Steen

12.10.2021

Tore Holst

Andersen

12.10.2021

Edgar Jørgen

Ågnes

12.10.2021

Leif

Torrissen

12.10.2021

Per

Schrøder

24.05.2016