Lørdag 29. september 1984 ble Rebekkaleir nr. 3 instituert i Stavanger og fikk navnet Vestri som viser til den som ser mot vest eller som bor i vest.

Det var Distriktsdeputert Rådspresident Liv Eilertsen som tok initiativet til opprettelsen av en Rebekkaleirforening i Rogaland. Hun ble opptatt i Rebekkaleir nr. 1 Oslo, da denne ble instituert i 1980.

I april 1983 ble 48 søstre fra Rebekkalogene i Stavanger og Haugesund kallet til opptakelse i Rebekkaleir nr. 1 Oslo, med det formål å danne Rebekkaleir i distrikt 2 Rogaland med sete i Stavanger. Interessen blant de nye matriarkene var stor for å nå målet med en ny Rebekkaleir.

Mandag den 21. november 1983 ble Rogaland Rebekkaleirforening stiftet.

Det Norske Rebekkaråd var til stede sammen med Spesialdeputert Stor Sire Jens Flakstad,  DDRP Liv Eilertsen og DDSS Kåre Johannesen for å foreta den høytidelige handling.

Eks OM og matriark Arinda Lyse ble innsatt som foreningens formann, og 49 matriarker fra Stavanger og Haugesund var tilstede.

Ved hjelp av utlodninger og 10,-  kroner i kontingent på hvert møte fikk foreningen god økonomi, og stoff til regalier og drakter ble kjøpt inn. Det ble en travel tid for å nå målet, men:  

Lørdag 29. september 1984 ble Rebekkaleir nr. 3 Vestri instituert.

Det var Det Norske Rebekkaråd under ledelse av Vararådspresident Guro Lie som sto for den høytidelige handling og overrakte den nye leirens fribrev til chartermedlemmene: Eks DDRP Tordis Hagen, Eks OM Martha Rødeseike Larsen, Eks OM Gerd Karlsen, Eks OM Solveig Henriksen og Eks OM Arinda Lyse. Eks OM og matriark Anne Grethe Gaustad ble innsatt som Rebekkaleirens første Hovedmatriark.

Allerede på leirens 3. møte ble 16 Rebekkasøstre opptatt som nye matriarker, og vi ser i dag den store fremgangen som Rebekkaleir Vestri har hatt gjennom disse årene.

I 1987 ble Haugesund og Omegn Regakkaleirforening stiftet, og flere møter med gradspasseringer ble lagt til Haugesund.

I 1995 ble distrikt 2 Rogaland delt, og distrikt 19 Nord-Rogaland ble etablert. Samme året ble Rebekkaleir nr. 16 Karmsund instituert med leir Vestri som moderleir.

I oktober 2008 ble Sør-Rogaland Rebekkaleirforening stiftet i Stavanger, og allerede 9. mars 2009 ble Rebekkaleir nr. 24 Vestavind instituert med Vestri som moderleir.

Å kunne møtes fra forskjellige loger og samles med de høye etiske verdier gjør det hele fantastisk i de godes tjeneste.

Takken går i dag til de som påtok seg ansvaret og arbeidet med å danne en Rebekkaleir i Rogaland, og som bar de første og største byrdene.