Den første, spede begynnelse med tanke på en egen Rebekkaloge på Finnsnes var Finnsnesklubben som ble startet 15. januar 1975. Klubben bestod av 13 medlemmer og møtene ble avholdt hver 14. dag.

19. februar 1977 ble Finnsnes Rebekkaforening stiftet med 15 medlemmer. Den høytidelige handlingen foregikk i Odd Fellows logesal på Gammelmeieriet på Finnsnes. Stiftelsen ble foretatt av Distriktsdeputert rådspresident Solveig Næsvoll, søster av vår moderloge nr. 11 Concordia. Medlemskontingenten ble satt til kr 5,00 pr måned og kaffepenger til kr 10,00 pr. møte.

Helt fra starten av ble det jobbet med å skaffe utstyr med tanke på å starte en egen Rebekkaloge. Alt av regalier ble sydd av søstrene, samt drakter til innvielse, 2. og 3. grad. Draktene til 1. graden fikk vi i gave fra vår moderloge Concordia. Kappelansregaliet ble gitt i gave til oss fra søster DDRP Solveig Næsvoll. Logen vår fikk navnet SELENE som betyr månelyset og er hentet fra gresk mytologi. Som vårt emblem ble valgt Gisundbrua i vintermotiv med månelys. Kjell Nergård tegnet motivet.

Innvielsen

Så kom den store dagen for oss, Innvielsen. Rebekkaloge nr. 59 Selene ble instituert lørdag 20. september 1980.

Chartermedlemmer var

 • Åse Tande
 • Annie Albrigtsen
 • Solveig Hansen
 • Tordis Jørgensen
 • Marie Fredriksen

Rådspresident i Rebekkarådet, søster Margrethe Andersen foretok innvielsen av logen. En høytidelig og minnerik seremoni. Rådet var ellers representert ved Rådssekretær, søster Sofie Bjaanes Rådsmarsjall, søster Guri Lie og Rådsskattmester, søster Aase Vergemann.

Vårt første kollegie ble slik:

 • Fung. eks. OM        Inger Eide
 • OM.                         Annie Albrigtsen
 • UM                          Marie Caspersen
 • Sekr                        Gerd Henriksen
 • Kasserer                 Åse Tande
 • Skm                        Ingebjørg Nilsen.

Til stede på innvielsen var 79 søstre, fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør, samt 2 brødre.

Det første ordinære logemøte var den 30. september 1980. Til stede var 21 søstre, medlemstallet var da 24 søstre. Logen vokste jevnt og trutt og 9 år gammel ble vi moderloge. 10. juni i 1989 ble vi moderloge for Rebekkaloge nr. 87 Stella Polaris på Bardufoss, også det en stor begivenhet for oss. 25 av våre søstre gikk over til Stella Polaris.

I mange år ble det arbeidet med tanke på å skaffe nye og mer tidsriktige lokaler.  Valget falt på 4. etasje i Kvistadbygget i Olderhamna, hvor vi nå holder til og hvor det er inngått leieavtale på 99 år.  Kun ytterveggene var på plass da vi startet dugnadsarbeidet.  Det ble utført et enormt arbeid av både brødrene i Loge 84 De tre kjedeledd og søstrene i vår loge.

Vårt nye ordenshus ble innviet 10. april 1999.  Den høytidelige innvielsen ble foretatt av Storsire Oddvar Granlund og Dep. rådspresident Norma Pettersen.  DDRP Sidsel Haldorsen for Distrikt 11 var også til stede.

Vårt første ordinære logemøte i våre nye ordenslokaler ble holdt tirsdag 13. april 1999.

Selene har i alle disse årene vært med på å gi penger, både til lokale, nasjonale og internasjonale formål.  Vi har også gjennom mange år hatt 2 fadderbarn i SOS Barnebyer.

Logesalen deler vi med våre brødre i Loge nr. 84 De tre kjedeledd, som vi har et meget godt samarbeid med.  Vi ble knyttet sammen under det store dugnadsarbeidet med å innrede vårt nye ordenshus.  Vi har i mange år hatt tradisjon med felles nyttårsloge og de siste årene har det også blitt gjennomført en del felles kollegiemøter til beste for logen og logebygget.

Loge Selene har hatt fin vekst i alle år, pr i dag er vi 98 søstre.  Vi har godt oppmøte på våre møter som avholdes på tirsdager.

12. mars i 2020 stengte Norge ned på grunn av Covid-19.  Dette hadde selvfølgelig også betydning for loge-livet, logemøtet 3. mars ble det siste i 2020.  26. september 2020 skulle vi ha markert at logen ble 40 år.  Dette måtte utsettes inntil videre.  I februar 21, var håpet at vi snart skulle komme tilbake til tilnærmet normale forhold. Logen var stengt, men det var kanskje viktigere enn noen gang å kunne møtes og ha hyggelige stunder sammen.  For å ha aktivitet hvor smittevernhensyn kunne ivaretas på en tilfredsstillende måte ble det arrangert samlinger med kaffe og kake for ca 10 søstre til stede, dette fortsatte utover våren. 

I skrivende stund mai 2022 går vi igjen mot lysere tider og vi er alle takknemlige over at vår kjære loge har åpnet igjen. 

Vi kan se tilbake på mange gode år i Selene og har håp og ønske om at årene fremover blir gode for oss alle i

VENNSKAP, KJÆRLIGHET OG SANNHET