Dersom du som medlem trenger litt hjelp til å logge inn finner du hjelp til det her. Det kan være både hjelp til å logge inn som medlem på den delen av våre medlemssider som er skjermet for offentlig innsyn, og/eller hjelp til å forstå hvordan disse sidene kan brukes.

Dette er deler av nettsiden vår som ikke er ment for allmenheten, men kun for våre medlemmer.

Nedenfor følger en kortfattet instruksjon i hvordan du kan bruke våre lukkede sider:

1. Klikk på "Logg inn for medlem" oppe til høyre på skjermen. Skriv inn ditt ID-nr. (Ditt O.F. medlemsnummer: Dette finner du øverst bak på Odd Fellow bladet De Tre Kjedeledd, over ditt navn og adresse).

2. I ruten nedenfor dette står det "Passord". I denne ruten skriver du inn din fødselsdato: DDMMÅÅÅÅ (Det vil si at dersom du er født den 01.12.1972 så skriver du inn 01121972).

3. Klikk på "Logg inn". Merk: Dersom du logger inn for første gang, må du endre ditt passord. Følg instruksene.

4. Nå kommer du inn på en ny side der du er innlogget som medlem av vår Orden. (Øverst til høyre vil det stå at du er innlogget med ditt navn). Din loges emblem (og evt. leir) vil vises. 

Du har nå alle rettigheter og tilgang til informasjon som bare medlemmer av vår Orden har. Klikk på emblemet for din loge/leir for å fortsette. Eller, dersom du nå klikker på "Adm. hjelp" i menyen øverst kommer du inn på en ny side hvor du vil finne (bl.a.) følgende:

 - Generell informasjon

 - Blanketter

 - Lover

 - Matrikkel

 - Nummererte sirkulærer

 - Ordensetikette

  - Foredragsbank

 - Instrukser og veiledninger

 - Spill

 - Odd Fellow e - postadresser

Noen av menyvalgene kan ha mangelfull/fraværende tekst, men dette vil bli ajourført fra Storlogen etterhvert. Matrikkelen inneholder alle loger/leire i Norge, som du kan utforske

Det er også mulig bl.a. å bestille direkte fra Odd Fellow Utstyr.

Viktig: Utforsk: Du kan ikke ødelegge noe: Alt er trygt å bruke/utforske.